(TL) Ano ang relasyon ng testing at observabilidad?

Ano ang relasyon ng testing sa observabilidad? Sa video na ito, pinag-uusapan namin ng kaibigan kong si Marie Cruz kung ano ang testing, ano ang observabilidad, at bakit dapat nating gamitin pero para pabutihin ang ating mga aplikasyon.

See Also